Wspieranie uzdolnień

Jesteś tu: » Strona główna » Wspieranie uzdolnień

     Do jego głównych zadań należy:  identyfikacja oraz wspieranie i rozwijanie  uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także promowanie i nagradzanie uczniów osiągających sukcesy. Realizacją tych zadań zajmuje się Zespół Wspierający Uzdolnienia, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły, pan Robert Primke, a liderami  panie: Dorota Dzieżyc i Joanna Dowgiało - Sienkiewicz. W skład Zespołu wchodzą: przewodniczący zespołów przedmiotowych, pedagog szkolny, pracownicy biblioteki,  świetlicy oraz inni nauczyciele i wychowawcy, którzy przyczyniają się do tworzenia sprzyjającego klimatu przy rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów.

     Zainicjowaliśmy i przyczyniliśmy się do utworzenia systemu stypendialnego i wprowadzenia w 2006 roku Stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. Jest to obecnie najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana tylko dla najwybitniejszych uczniów. Od 2009 roku Rada Rodziców jest  fundatorem kolejnych stypendiów w naszej szkole. Staramy się o zwiększenie  środków na nagrody dla uczniów.

     Na zakończenie każdego semestru przeprowadzamy apele, których celem jest: podsumowanie osiągnięć uczniów, promocja najzdolniejszych uczniów  w społeczności szkolnej. W ubiegłym roku po raz pierwszy przyznaliśmy tytuły: Uczeń Roku, Laureat Konkursów Przedmiotowych, Sporowiec Roku w kategorii dziewcząt i chłopców. W tym roku pojawi się również tytuł Artysty Roku.

     Chcąc tworzyć szersze perspektywy rozwijania zdolności i zainteresowań naszych uczniów, wstąpiliśmy do Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych, działającego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 14 we Wrocławiu. W czasie ferii i wakacji nasi uczniowie mają możliwość spędzenia  tygodnia wspólnie z najzdolniejszą młodzieżą gimnazjalną  Dolnego Śląska  na realizacji projektu PO - MOSTY WROCŁAWIA.

czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl