Regulamin Internetowego Centrum Multimedialnego

Jesteś tu: » Strona główna » BIBLIOTEKA SZKOLNA » Regulamin Internetowego Centrum Multimedialnego

Regulamin Internetowego Centrum Multimedialnego

Regulamin Internetowego Centrum Multimedialnego

 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy jako źródło wiedzy i informacji.
 • Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 • Z centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły za zgodą nauczyciela bibliotekarza
 • Bez zgody nauczyciela bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego.
 • Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie). Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • Wprowadza się bezwzględny zakaz dokonywania instalacji własnych gier komputerowych (z dyskietek, CD-ROM lub innych nośników jak np. Internet) oraz wgrywania własnych plików i programów.
 • Fakt wystąpienia zakłóceń w działaniu komputera należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 • W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły (np. Samorząd Uczniowski).
 • W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 • Istnieje możliwość rezerwacji komputera we wcześniejszych godzinach tego samego dnia.
 • Korzystający z centrum zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz dużych toreb i plecaków w szafkach lub w szatni.
 • Zabrania się wnoszenia włączonych telefonów komórkowych.
 • Zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych (w tym napojów).
 • Wszystkich korzystających z centrum obowiązuje bezwzględna cisza.
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i pozostawić stanowisko komputerowe w należytym porządku.
 • Wykorzystanie centrum w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 • Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas. Bibliotekarz może też wpisać punkty ujemne do oceny ze sprawowania.

Opracowanie: szkolnastrona.pl