Regulamin Biblioteki Szkolnej

Jesteś tu: » Strona główna » BIBLIOTEKA SZKOLNA » Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły
 • Godziny pracy biblioteki wywieszone są na drzwiach przed biblioteką
 • W bibliotece jest częściowo wolny dostęp do półek, z pozostałego księgozbioru czytelnik korzysta za pomocą katalogu
 • Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki ( w tym jedną lekturę )
 • Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek
 • Można wypożyczyć czasopisma na jeden dzień
 • Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma zamówień, może przedłużyć okres wypożyczenia
 • Uczeń który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru biblioteki i stanowiska komputerowego
 • Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel - bibliotekarz
 • Książki należy szanować, zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi
 • Książkę zniszczoną lub zgubioną czytelnik powinien odkupić
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki
 • W przypadku zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną
 • W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków
 • Do biblioteki wchodzimy bez kurtek i plecaków
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do bezwzględnego przestrzegania go.

Opracowanie: szkolnastrona.pl