Poczet Sztandarowy w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Jesteś tu: » Strona główna » Poczet Sztandarowy » Poczet Sztandarowy w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Poczet Sztandarowy w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski

-Narodu-Małej Ojczyzny,

jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących traktowane jest,

jako jedna z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

 

 

 


 

 

 

 

 

Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczą w wielu uroczystościach

patriotycznych, miejskich i powiatowych.

 

Chorąży i Asysta Pocztu Sztandarowego wybierani są przez

Opiekuna p. Szymona Wrzesińskiego,

 

po konsultacji z Dyrektorem Szkoły p. Robertem Primke,

który jednocześnie zatwierdza kandydatury.

 

Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 6 uczniów

 

(dwóch chłopców i cztery dziewczyny),

którzy stanowią dwa składy Pocztu.

 

 

Kadencja pocztu trwa jeden rok

(począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).

 

Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana przez do tej funkcji.

 

Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2009/2010

Na zdjęciu kolejno: Julita Pieniakowska, Olaf Wysocki i Klaudia Putorak

 

 

Poczet Sztandarowy w roku szkolnym 2010/2011

Na zdjęciu kolejno: Aleksandra Grodecka, Olaf Wysocki, Weronika Wawer

 

Poczet Sztandarowy w roku szkolnym 2011/2012

Na zdjęciu od lewej: Agata Kwiecień, Grzegorz Stepanow, Martyna Czerepak

 

Poczet Sztandarowy w roku szkolnym 2013/2014

Na zdjęciu od lewej: Gracjana Urbanik, Wojciech Kawaler, Julita Wywiał

Opracowanie: szkolnastrona.pl