Poczet Sztandarowy

Jesteś tu: » Strona główna » Poczet Sztandarowy

17 września to 77. rocznica zbrojnej napaści

Związku Radzieckiego na naszą ukochaną Ojczyznę

17 wrzesnia to również Dzień Sybiraka.

Dlatego Poczet Sztandarowy Naszej Szkoły

wziął udział w powiatowych obchodach:


Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski

-Narodu-Małej Ojczyzny,

jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących traktowane jest,

jako jedna z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl