GODZINY WYCHOWAWCZE

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » GODZINY WYCHOWAWCZE

GODZINY  WYCHOWAWCZE - poznawanie siebie i otaczającego świata

 

     Godziny wychowawcze mogą spełniać kluczową rolę w budowaniu wzajemnych relacji nauczyciela z uczniami , opartymi na zaufaniu oraz zacieśnianiu się więzi klasowej. Jest to czas przeznaczony na przekazanie ważnych informacji z życia klasy i szkoły, nie może być jednak poświęcony wyłącznie sprawom bieżącym. Godziny wychowawcze, to też czas na rozmowy o sprawach istotnych dla wprowadzenia w dorosłość młodego człowieka.

     Wszystko to, co ważne dla uczniów, ważne dla ich przyszłości, powinno być tematem rozmów, dyskusji, wyciągania wniosków. Zdaniem młodzieży godziny wychowawcze powinny mieć luźniejszą formę, przebiegać bez stresu. Tematyka godzin wychowawczych powinna być uzgadniana z uczniami, choć wiele propozycji wnosi wychowawca.

 

Uczniowie wskazali na potrzebę podejmowania następujących zagadnień:

 • Ø Komunikacja międzyludzka.
 • Ø Jak się zachować w różnych sytuacjach?
 • Ø Jak radzić sobie z problemami?
 • Ø Jak opanować złość, jak pokonać stres?
 • Ø Jak radzić sobie z nieśmiałością, gniewem, zazdrością, bezradnością?
 • Ø Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
 • Ø Jak uczyć się efektywnie?
 • Ø Jak odkryć swoje zdolności?
 • Ø Skutki używania alkoholu i narkotyków.
 • Ø Czy palenie papierosów szkodzi?
 • Ø Przygotowanie do życia w przyszłości: szkoła, praca, właściwy wybór.
 • Ø Ciekawości ze świata.
 • Ø Uroczystości i święta.
 • Ø Zainteresowania / muzyczne, sportowe, itd./, idole, autorytety.
 • Ø Bezpieczeństwo w szkole. Co nam się podoba w szkole, a co nie.
 • Ø Problemy klasowe.
 • Ø Planowanie wycieczek, klasowych imprez.
 • Ø Dojrzewanie, seksualność, antykoncepcja, ciąża.
 • Ø Gdzie szukać pomocy, jeśli mamy problem?

                                          /Dane z badań ankietowych uczniów/

 

OBSZARY  TEMATYCZNE

 • Ø Sprawy dotyczące klasy /integracja zespołu, samorząd, konflikty i problemy w klasie, imprezy klasowe/.
 • Ø Sprawy szkoły /samorząd szkolny, prawo szkolne, uroczystości/.
 • Ø Orientacja zawodowa i szkolna.
 • Ø Problemy społeczne /papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS, przemoc.../.
 • Ø Kultura /wydarzenia lokalne, krajowe i ze świata/.
 • Ø Problemy jednostki w okresie dorastania /przyjaźń, miłość, nawiązywanie kontaktów, problemy emocjonalne, problemy szkolne,.../.
 • Ø Wzorce i normy społeczne /zasady savoir-vivre, obowiązki i uprawnienia wynikające z pełnienia różnych ról społecznych/.
 • Ø Umiejętność współżycia społecznego /asertywność, agresja w kontaktach międzyludzkich, porozumienie, negocjacje, umiejętność pracy w zespole/.

Opracowanie: szkolnastrona.pl