OPIEKA PRAWNA NAD DZIECKIEM

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » OPIEKA PRAWNA NAD DZIECKIEM

Każdemu rodzicowi przysługuje pełna władza rodzicielska, o ile decyzją sądu nie jest  ograniczona, zawieszona czy odebrana.

 

Z definicji wynika, że o wszystkich sprawach istotnych dla rozwoju, wychowania dziecka decyduje rodzic, który ma pełnię czy ograniczoność władzy rodzicielskiej.

 

W przypadku kiedy oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, a jeden z rodziców wyjeżdża za granicę, pozostawiając dziecko/dzieci pod opieką drugiego rodzica, ten ostatni spełnia nad dzieckiem/dziećmi opiekę prawną i zobowiązany jest do konsultowania wszelkich decyzji w sprawach dzieci z rodzicem przebywającym za granicą. Szkoła jednak w przypadku jakichkolwiek działań kierowanych wobec dziecka, a wymagających zgody rodziców jest zobowiązana uzyskać zdanie i zgodę obojga rodziców. Jednak w większości przypadków nie stanowi to problemu.

 

Sprawa komplikuje się w przypadku kiedy rodzice wyjeżdżają za granicę lub kiedy rodzic samotnie wychowuje dziecko i zamierza wyjechać za granicę, pozostawiając dziecko w kraju pod opieka np. babci, cioci, znajomej, sąsiadki. Osoby te nie mają prawa decydować w sprawie dziecka i podejmować decyzji wiążących np. wyjazd na wycieczkę klasową, przeprowadzenie badań w PPP, wykonanie zabiegu operacyjnego w szpitalu, wyjazd dziecka za granicę. To powoduje, że dziecko często nie może korzystać z praw i przywilejów mu przysługujących z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej (brak opiekuna prawnego w kraju, pod którego pieczą pozostaje dziecko).


Osoba, pod której opieką pozostaje dziecko zwana jest opiekunem faktycznym, który nie posiada prawa opieki nad dzieckiem. Takie prawo jedynie przysługuje rodzicowi (któremu nie odebrano praw rodzicielskich) lub osobie, której sąd przyznał takie prawo.

 

Istnieje jednak kilka możliwości na uregulowanie sytuacji prawnej dziecka:

  • Ø złożenie przez rodzica zanim wyjedzie za granicę wniosku do sądu o przeniesienie na czas wyjazdu opieki prawnej nad dzieckiem na wskazana osobę pełnoletnią (np. babcię, ciocię, siostrę),
  • Ø złożenie wniosku do sądu przez osobę, która jest faktycznym opiekunem dziecka o ustanowienie jej na czas wyjazdu rodzica/ rodziców za granicę opiekunem prawnym dziecka,
  • Ø podanie przez rodzica wyjeżdżającego lub przebywającego za granicą adresu doręczeń w kraju.

 

W przypadku kiedy w szkole istnieje konieczność podjęcia przez rodzica decyzji dotyczącej dziecka (zagrożone dobro dziecka w jakiejkolwiek sferze: dydaktycznej, zdrowotnej, wychowawczej), a nie będzie możliwości skontaktowania się z nim, bo będzie przebywał za granicą a uzyskane dane będą świadczyły o nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka, wówczas szkoła ma prawny obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji właściwy miejscu zamieszkania Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Wynika to bezpośrednio z art.109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego treść brzmi:
"par.1 Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia"

 

Stąd apel do rodziców wyjeżdżających okresowo lub na czas nieokreślony za granicę o podjęcie działań zmierzających do uregulowania prawnej sytuacji dziecka.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl