ANKIETA DLA RODZICÓW

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » ANKIETA DLA RODZICÓW

ANKIETA DLA RODZICÓW „Co wiem o swoim dziecku?"

 

I

1. Rozmawiam z  dzieckiem o jego problemach szkolnych i osobistych:

a)    bardzo często                          c)   często

b)    czasami                                  d)    nigdy

 

2. Przeglądam zeszyty przedmiotowe dziecka:

a)    czasami                                   c)     często

b)    nigdy                                      d)    tylko wtedy, gdy prosi mnie o to nauczyciel

 

3. Pomagam dziecku w odrabianiu prac domowych:

a)    czasami                                    c)     nigdy

b)    często                                      d)     wtedy, gdy mnie o to prosi

 

4. Kontroluję programy telewizyjne oglądane przez dziecko:

a)    nie                                          c)    czasami

b)    często                                     d)    zawsze, gdy ogląda telewizję

 

5. Wiem, czym pasjonuje się moje dziecko:

a)    tak                             c)     nie wiem

b)    nie                             d)    kiedyś, ale teraz nie mam na to czasu

 

6. Moje dziecko  czyta książki lub czasopisma :

a)    regularnie                  c)    od czasu do czasu

b)    nigdy                        d)    wtedy, gdy ja go do tego zmuszę

 

7.  Syn/córka uczestniczy w pracach domowych (np. porządki, wynoszenie śmieci, drobne

     zakupy):

a)    często                       c)    nigdy

b)    czasami                     d)    nie obciążam go pracami domowymi

                        

 8. Udzielam dziecku rad dotyczących wyglądu (np. ubioru, fryzury):

a)    tak                                                  c)    tak, ale i tak ich nie akceptuje

b)    nie                                                  d)    tak i dziecko liczy się z moim zdaniem

 

 9. Mój kontakt z dzieckiem jest:

a)    dobry                                                                  c)     bardzo dobry

b)    w ogóle nie mogę porozumieć się z dzieckiem            d)    raz dobry a raz zły

 

 10. Spędzam czas tylko ze swoim dzieckiem:

a) codziennie, nawet krótko                        c) chyba, że poprosi

b) rzadko                                                  d) bardzo rzadko

 

11. Stosuję kary, zakazy, nakazy, gdy dziecko na nie zasłuży:

a)    tak, ale i tak dziecko ich nie przestrzega  c)    tak, ale nie jestem konsekwentna/y w ich przestrzeganiu

b)    nie stosuję                                         d) tak i wymagam całkowitego posłuszeństwa

 

12. Chwalę i doceniam swoje dziecko:

a) tak, gdy na to zasłuży                              c) nie mam za co

b) rzadko

 

 

13. Moje dziecko spotyka się poza szkołą z koleżankami/kolegami:

a) codziennie                              c) w ogóle

b) tylko w weekend                    d) gdy nie ma dużo zadań domowych

 

14. Znam koleżanki i kolegów swojego dziecka:

  tak          nie

 

15. Dziecko bierze udział w dodatkowych zajęciach poza szkołą:

a) nauka języków                                   c) zajęcia sportowe

b) gra na instrumencie                            d) inne...........................

 

16. Inspiruję dziecko do rozwijania zainteresowań:

a) tak, cieszę się z jego osiągnięć               c) nie myślę o tym

b) nie wiem czym się interesuje

 

 

 II

 

1. Jakiego rodzaju filmy lubi oglądać Pani/Pana dziecko?...........................................................

.......................................................................................................................................................

2. Jaki jest ulubiony sposób spędzania wolnego czasu przez Pani/Pana dziecko?.......................

.......................................................................................................................................................

3. Czy zna Pani/Pan najbliższych przyjaciół dziecka? Proszę wymienić trzy imiona..................

.......................................................................................................................................................

4. Czego syn/córka najbardziej nie lubi?......................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Co synowi/córce sprawia największą radość?..........................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Syn/córka dostał/a złą ocenę. Jak Pani/Pan sądzi, co dziecko wtedy czuje?............................

.......................................................................................................................................................

III

 

1.Jak często syn/córka zwraca się do Pani/Pana ze swoimi problemami ?

 • a) zawsze
 • b) często
 • c) czasami
 • d) bardzo rzadko
 • e) nigdy

 

2. Gdy dziecko chce porozmawiać, czy przerywa Pani/Pan wykonywaną czynność i uważnie 

    słucha ,co ma do powiedzenia?

 • a) zawsze tak robię
 • b) czasami tak robię
 • c) odkładam rozmowę z dzieckiem na później
 • d) nie mam na to czasu

 

3. Jak Pani/Pan reaguje, gdy dziecko twierdzi, że „W szkole nie jest dobrze. Uczniowie  

    niekoleżeńscy a nauczyciel niesprawiedliwy"?

 • a) współczuję dziecku
 • b) staram się go pocieszyć
 • c) pytam o konkretną sytuację i daję dobrą radę
 • d) krytykuję nauczyciela
 • e) uważnie słucham i daję do zrozumienia, że rozumiem co czuje w takiej sytuacji.

 

IV                                                                                                                                                  

Samoocena rodzica:                                                                                                                          

 

Jestem z siebie ...............................................................................................................

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl