UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU I JEGO LECZENIE

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU I JEGO LECZENIE

Jest chorobą przewlekłą, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Może zapaść na nią każdy, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, wykształcenie czy uprawiany zawód. Choroba  ta zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości chorego. U osoby, u której w ciągu ostatniego roku wystąpiły trzy z wymienionych poniżej objawów, można rozpoznać zespół uzależnienia od alkoholu:

  • Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia alkoholu /głód alkoholowy /.
  • Trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z piciem, tj. upośledzenie kontroli nad: powstrzymaniem się od picia, długością picia, ilością wypijanego alkoholu.
  • Występowanie objawów zespołu abstynencyjnego /drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, bezsenność, niepokój, majaczenie/ przy próbach przerwania lub ograniczenia picia.
  • Zmieniona tolerancja, to potrzeba picia coraz większej ilości alkoholu dla osiągnięcia oczekiwanego celu.
  • Zaniedbywanie obowiązków, rezygnacja z zainteresowań na rzecz picia alkoholu.
  • Picie alkoholu pomimo szkód, które mają związek z jego używaniem.

 

 

W Polsce jest około 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu. Około 4 mln dzieci i dorosłych ponosi szkody w związku z życiem w rodzinie z problemem alkoholowym.

 

 

Uzależnienie od alkoholu może być powstrzymane, jeżeli osoba uzależniona podejmie systematyczne leczenie w poradni lub oddziale lecznictwa odwykowego. Podstawowym zadaniem tych miejsc jest prowadzenie specjalistycznej terapii.                                                                                             

 

Cenną pomoc można uzyskać również w środowiskach wzajemnej pomocy, takich jak wspólnota Anonimowych Alkoholików lub Kluby Abstynenta.

 

Jedyny sposób na uratowanie życia osoby uzależnionej to całkowita abstynencja oraz nauka zapobiegania nawrotom choroby.

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI I POMOCY ?

 

•·         OGÓLNOPOLSKIE INFOLINIE

Niebieska  Linia  0-801 12 00 02

            Pomarańczowa  Linia  0-801 14 00 68

 

  • WIELE INFORMACJI NA STRONACH

www.parpa.pl

www.niebieskalinia.pl

www.odwyk.pl

www.informator.niepije.pl

www.aa.org.pl

www.psychologia.edu.pl

www.niepije.pl

 

  • Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Poradnia lecznictwa odwykowego.

Pamiętaj ! Jeśli w Twojej rodzinie jest problem alkoholowy, nie musisz dalej borykać się z nim w samotności. Poradnie lecznictwa odwykowego prowadzą programy dla członków rodzin, również grupy samopomocowe:

Al.-Anon /dla osób dorosłych / , Alateen / dla nastolatków/,  Alatot /dla małych dzieci /. Oferują pomoc.

 

           

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl