WYWIERANIE WPŁYWU

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » WYWIERANIE WPŁYWU

NIESKUTECZNE  STRATEGIE  WPŁYWANIA  NA  ZMIANĘ

 

Obwinianie i narzekanie. Przekazują drugiej osobie informację, że jest zła lub się myli.

Groźby. Zawarty w nich komunikat brzmi: „Rób, co ci każę, bo jak nie to..." Bo jak nie, to ja ciebie też zranię lub zabiorę ci coś, na czym ci zależy.

Poniżanie. Dajesz do zrozumienia, że jeżeli druga osoba nie chce zrobić czegoś po twojej myśli, jest godna pogardy lub coś jest z nią nie w porządku.

Dąsy lub wycofanie. Komunikat zawarty w takich zachowaniach brzmi: „Nie będę cię zauważał, jeśli nie zrobisz tak, jak ja chcę". Strategia może przybierać różne formy, począwszy od krótkotrwałej ciszy, aż po groźbę opuszczenia drugiej osoby.

 

      Wszystkie powyższe strategie wyrażają wrogość wobec drugiej osoby i ranią ją. Powodem popularności tych strategii jest fakt, iż na początku ich stosowania są dosyć skuteczne. Jednakże w miarę upływu czasu tracą one swoją moc i innych przestają interesować twoje opinie.

 

SKUTECZNE  STRATEGIE  WPŁYWANIA  NA  INNYCH

 

     Najważniejszą zasadą, o której należy pamiętać, jest to, że ludzie zmieniają się tylko wtedy, kiedy chcą się zmienić, a nie wtedy, gdy ty chcesz, aby się zmienili.

    Skuteczne strategie wpływania na innych można podzielić na dwie kategorie: pozytywne wzmocnienia i negatywne konsekwencje.

Pozytywne wzmocnienia :

  • Pochwała. Jeżeli podobało ci się czyjeś zachowanie i chcesz, aby ta osoba powtórzyła je, możesz przypomnieć jej to zachowanie i pochwalić za nie. Pochwała przeszłego zachowania jest bardzo skutecznym wzmocnieniem, gdyż zawiera następujący komunikat: „Widzę w tobie dobro i wartość, kiedy zachowujesz się w ten sposób". Każdy z nas potrzebuje docenienia i uznania. Pochwała to zachęcenie do pożądanej przez nas zmiany zachowania.
  • Wymiana. Podstawowy komunikat jest tutaj następujący: „Ja dam ci X, jeśli ty dasz mi Y". Nasze życie pełne jest takich umów. „Jeśli przygotujesz te sprawozdania na czas, myślę, że w przyszłym tygodniu zaproponuję ci ciekawe zadanie". Propozycje takie mogą się wydać zwykłym przekupstwem, jednak nie ma w nich nic niewłaściwego. Są one skuteczne, ponieważ respektują potrzeby drugiej osoby i wyrażają obietnicę spełnienia konkretnych życzeń, jako rekompensatę za pożądane zachowanie.
  • Nagrody. Nagradzanie podobne jest do wymiany, jednak w wypadku nagród wzmocnienie stanowi część pożądanego zachowania. „Jeśli mi pomożesz w przygotowaniu tej uroczystości, spędzimy trochę czasu ze sobą, porozmawiamy i równocześnie zrobimy wszystko, co trzeba". Nagrody sprawiają, że wszyscy zyskują na danym doświadczeniu. Potrzeby każdej osoby są uwzględnione i uznane za ważne.
  • Werbalne i niewerbalne uznanie. Słowo „dziękuję" jest ważne. Jednak równie skutecznym wzmocnieniem pożądanego zachowania jest poklepanie po ramieniu, uśmiech, nawet kiwnięcie głową i wzrok pełen zadowolenia. Uznanie mówi drugiej osobie, że jesteś wdzięczny, zadowolony i cenisz to, co zrobiła. Znacznie zwiększa szanse na to, że zachowanie zostanie powtórzone, a ty otrzymasz to, czego chcesz.

Negatywne konsekwencje

Powinny być stosowane w ostateczności, dopiero wówczas, gdy pozytywne wzmocnienia okażą się nieskuteczne. Mogą wyzwolić złość i rozżalenie osoby, w stosunku do której są wyciągane, przez co zmniejszają jej chęć do współpracy. Niemniej jednak, jeżeli dla kogoś negatywne konsekwencje są czynnikiem motywującym, stają się one niezwykle skutecznym sposobem wpływania na zachowanie danej osoby.

  • Przestań nagradzać daną osobę za niepożądane zachowanie. Jeżeli chcesz, aby ktoś był punktualny, nie czekaj na niego. Jeżeli nie chcesz, aby ktoś używał wulgaryzmów w twojej obecności, wyjdź, kiedy ponownie je wypowie. Jeżeli chcesz, aby koleżanka wykonywała swoje zadania, nie rób tego za nią. Wpływanie na zachowanie innych kończy się fiaskiem, jeśli nagradzamy status quo.
  • Opracuj strategie zadbania o swoje potrzeby na wypadek, gdyby druga osoba nie mogła lub nie chciała dokonać pożądanych zmian. Jeśli znajoma ciągle pożycza od ciebie różne rzeczy i nie oddaje ich, ustal z nią, że możesz jej pożyczyć następną rzecz tylko wówczas, gdy zwróci ci poprzednią. Strategie nie mogą przybierać formy kary i nie mogą być wyrazem naszej złości. Mają one być jedynie próbą zaspokojenia swoich potrzeb bez pomocy innych.
  • Określ naturalne konsekwencje. Gdy ktoś często zachowuje się wobec ciebie nieuprzejmie podczas spotkań, przestańcie razem na nich bywać. Sekret naturalnych konsekwencji polega na ich prostocie. Stanowią one naturalne następstwo określonych zachowań.

TWÓJ PLAN WPŁYWANIA NA ZMIANĘ ZACHOWANIA INNYCH OSÓB: bezpośrednia prośba, pochwała, wymiana, nagrody, werbalne i niewerbalne uznanie, konsekwencje.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl