WYCHOWANIE DZIECKA

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » WYCHOWANIE DZIECKA

      Rodzice są pierwszymi wychowawcami. To w rodzinie dziedziczy się doświadczenia dobre i złe, a także przekazywany jest system wartości.

      Pierwsze i najważniejsze prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Wynikają stąd dwie ważne konsekwencje: po pierwsze, kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą rodziców,  po drugie, nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności  za efekty wychowania.

     W szkole podstawowej dziecko wyposażane jest w podstawowe umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia. W gimnazjum jest wprowadzane w świat wiedzy naukowej, wdrażane do samodzielności, przygotowywane do podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji i aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

ROLA RODZICÓW W EDUKACJI DZIECKA

  • q Obowiązek aktywnego udziału w procesie edukacji swojego dziecka.
  • q Musisz być dla dziecka żywym przykładem tego, co chcesz, żeby szanowało i naśladowało.

TRZY PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI

 

Trzy umiejętności - czytanie, pisanie i rachowanie - są podstawą pomyślnego funkcjonowania we współczesnym świecie i trzeba je mieć dobrze opanowane. I w szkole, i później w pracy Wasze dzieci będą się nimi nieustannie posługiwać. Opanowanie ich daje solidną podstawę do dalszej nauki. Dziecko, które ma trudności z czytaniem, pisaniem i rachowaniem, będzie nieustannie doznawać frustracji i nie przyswoi sobie znacznej części materiału prezentowanego na poszczególnych lekcjach w szkole.

ZASADY PROWADZĄCE DO SUKCESU

  • q Zaplanuj przebieg szkolnej kariery Twojego dziecka i dołóż starań, żeby podążało właściwą drogą.
  • q Trzeba skutecznie współdziałać z nauczycielami, jeśli dziecko ma odnosić sukcesy w szkole.
  • q Nie pozwalaj dziecku na opuszczanie lekcji bez ważnego powodu.
  • q Dopilnuj, żeby dziecko przed pójściem do szkoły odrobiło wszystkie prace domowe.
  • q Zachęcaj dziecko, aby na lekcjach wszystko dokładnie notowało.
  • q Przekonuj dziecko, że naprawdę warto zdobywać wiedzę.
  • q Rozwijaj u dziecka samodzielność, pewność siebie, poczucie własnej wartości.

Wyniki badań wskazują: Jeśli rodzice  rozumieją i popierają wysiłki szkolne, dzieci nie tylko zdobywają lepsze wyniki, ale potrafią efektywniej uczyć się  w latach późniejszych. Jeśli stosunek rodziców do szkoły jest obojętny lub wrogi, znacząco wpływa to na obniżenie systemu motywacji dzieci.

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl