WSPOMAGANIE ROZWOJU UZDOLNIONEGO DZIECKA

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » WSPOMAGANIE ROZWOJU UZDOLNIONEGO DZIECKA
CO RODZICE MOGĄ ZROBIĆ ABY WSPOMAGAĆ ROZWÓJ UZDOLNIONEGO DZIECKA ?
 1. Odpowiadaj na pytania dziecka tak cierpliwie i szczerze, jak to jest możliwe. Wysłuchaj nawet dziwnych, twoim zdaniem, pytań oraz odpowiednio się do nich ustosunkuj .Daj odczuć, że każdy pomysł jest wartościowy.
 2. Udostępniaj dziecku miejsca tylko do jego użytku.
 3. Okazuj dziecku, że jest kochane dla samego siebie, a nie dla osiągnięć. Nigdy nie porównuj dziecka niekorzystnie z innymi osobami.
 4. Wyznaczaj dziecku obowiązki odpowiednie do jego wieku oraz pomagaj mu w tworzeniu jego własnych planów i podejmowaniu decyzji.
 5. Ustanawiaj rozsądne zasady zachowania i pilnuj, aby były przestrzegane. Jeśli karzesz dziecko, nigdy go nie poniżaj oraz wyjaśniaj jak naprawić błąd.
 6. Zachęcaj dziecko do poznawania i rozwiązywania problemów. Nigdy nie drwij z jego błędów.
 7. Staraj się dostrzec w działalności dziecka konkretne cechy, za które możesz je pochwalić. Unikaj ogólnych pochwał, które nie są szczere.
 8. Zachęcaj dziecko do bycia indywidualnością, do pozytywnego myślenia o własnych możliwościach. Wzmacniaj poczucie jego wartości.
 9. Pomagaj dziecku w znalezieniu ciekawych książek, czasopism, programów telewizyjnych. Udostępniaj materiały do uprawiania hobby. Zabieraj je w ciekawe miejsca, zachęcaj do samodzielnego myślenia.
 10. Włącz się w planowanie dziecka dotyczące dalszej edukacji, wspieraj i pomagaj w orientacji zawodowej i szkolnej.
 11. Troszcz się o indywidualne potrzeby każdego ze swoich dzieci i codziennie poświęcaj dziecku czas, aby mogło być z tobą sam na sam.

RODZINNE  UWARUNKOWANIA  TWÓRCZOŚCI  /WYNIKI  BADAŃ /

 

     Większość rodziców osób uzdolnionych odznaczała się dużą samodzielnością myślenia i nonkonformizmem oraz skłonnością do pogłębiania wiedzy.

 1. Rodzice twórców to na ogół ludzie ceniący sukces w pracy zawodowej. W wychowaniu kładli nacisk na kształtowanie takich cech u dziecka jak otwartość, prawdomówność, zdecydowanie, szacunek dla innych. Przywiązywali dużą wagę do zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków do rozwoju jego zdolności, dawali mu dużo swobody. Podtrzymywali tendencję do samodzielności oraz nie byli nadmiernie skoncentrowani uczuciowo. Istotne jest również to, że wybitni twórcy w dzieciństwie mieli w swoim otoczeniu wiele osób, które były doskonałymi modelami do naśladowania.
 2. W Polsce badania dotyczyły wychowania w rodzinie dzieci uzyskujących wybitne osiągnięcia szkolne. Jak wykazano, rodziny takich dzieci bardzo troszczyły się o ich rozwój. Zanim jeszcze podjęły naukę szkolną mogły, dzięki swoim rodzicom, korzystać z wielu form zajęć pobudzających rozwój poznawczy. Pod względem oddziaływań wychowawczych są to rodziny spójne, stosunki między rodzicami i dziećmi w większości układają się na zasadzie partnerstwa, a w wychowaniu dominują środki wzmocnień pozytywnych /nagrody/.

Reasumując: Rodzice wywierają wielki wpływ na rozwój uzdolnień własnego dziecka. Ważne jest, aby byli świadomi tej władzy i umieli stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju aktywności twórczej uzdolnionego dziecka. Tymi podstawowymi warunkami są   /dla każdego dziecka/ poczucie bezpieczeństwa i pełna akceptacja, ochrona motywacji wewnętrznej oraz bogate i zróżnicowane środowisko działania.

Opracowanie: szkolnastrona.pl