WYCHOWANIE DZIECKA UZDOLNIONEGO

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » WYCHOWANIE DZIECKA UZDOLNIONEGO

POCZUCIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  PEŁNA  AKCEPTACJA

 

Bezpieczeństwo jest podstawą rozwijania się aktywności intelektualnej dziecka. Warunkiem bezpieczeństwa jest pełna akceptacja dziecka, umożliwiająca zaspokojenie podstawowych jego potrzeb. Jeśli dziecko nie czuje się bezpiecznie, reaguje agresją bądź wycofywaniem się. Istotnym aspektem jest odpowiedni stosunek rodziców do dziecka:

  • Ø Konsekwentny - dziecku nietrudno będzie przewidzieć reakcję rodziców, może czuć się bezpiecznie,
  • Ø Impulsywny i niekonsekwentny - odbiera dziecku pewność siebie,
  • Ø Autokratyczny - rodzice starają się upodobnić dziecko w sposobie myślenia i zachowania do wzorców, które sami preferują. Hamuje to niezależność i aktywność twórczą dziecka.
  • Ø Nadmiernie ochraniający - powoduje w dziecku infantylizm i egocentryzm, zaburza stałość uczuciową dziecka, jego pewność siebie, trafną samoocenę.

Zaangażowanie egocentryczne i niestabilna samoocena powodują, że dziecko nie jest zdolne do podejmowania trudnych zadań, jest mniej otwarte na doświadczenia i ma obniżone poczucie własnej wartości, co odwodzi od aktywności twórczej.

 

OCHRONA  MOTYWACJI  WEWNĘTRZNEJ

 

To drugi podstawowy warunek aktywności poznawczej i twórczej dziecka. Spontaniczna działalność dziecka powinna być zauważona przez rodziców, a wysiłek doceniony. Rodzice powinni chwalić dziecko. Jego samokrytycyzm i tak nie pozwoli osiąść mu na laurach. Należy unikać niekonstruktywnej krytyki i ośmieszania rezultatów inwencji dziecka, bo konsekwencją tego może być stłumienie wewnętrznej motywacji, niepewność i obniżenie aspiracji. Tradycyjną formą zachęcania jest nagradzanie osiągnięć. Są to werbalne pochwały, są też nagrody materialne. W przypadku tych drugich istnieje ryzyko, iż pojawią się postawy roszczeniowe u dziecka.

 

BOGATE  I  ZRÓŻNICOWANE  ŚRODOWISKO  DZIAŁANIA

 

Im więcej wiedzy zdobędzie dziecko, tym lepsze będą podstawy do rozwijania jego inteligencji i aktywności twórczej.

 

ZŁOTE ZASADY W POSTĘPOWANIU Z DZIECKIEM UZDOLNIONYM

 

1.Twoje uzdolnione dziecko jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero potem dzieckiem uzdolnionym.

Nie można zabierać dziecku dzieciństwa, oszczędzać pochwał i namawiać do trenowania        i rozwijania  uzdolnień w nadmiarze. Nierzadko rodzice dewaluują wartość wszystkiego, co nie prowadzi bezpośrednio do sukcesu.

2. Nic na siłę.

Dziecko jak każde, ale zwłaszcza uzdolnione będzie odrzucało presję. Rodzice powinni zachęcać dziecko do pracy i osiągnięć, a nie zmuszać.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl