IDENTYFIKACJA UZDOLNIEŃ

Jesteś tu: » Strona główna » PEDAGOG SZKOLNY » IDENTYFIKACJA UZDOLNIEŃ

      Warto wspomnieć, że autentyczne uzdolnienia w każdym kierunku zdarzają się bardzo rzadko. Częściej spotyka się dziecko z uzdolnieniami w określonych dziedzinach. Uzdolnienie i jego rodzaj rodzice mogą ustalić poprzez baczną obserwację dziecka w różnych sytuacjach: przy pracy, w zabawie, w kontaktach interpersonalnych.

 

DZIECKO  UZDOLNIONE  JĘZYKOWO

 • Ø Czyta i pisze płynnie zanim rozpocznie edukację w szkole.
 • Ø Prace pisemne są niezwykłe, szczegółowe i wielostylowe.
 • Ø Z łatwością wymyśla ciekawe i logiczne historyjki.
 • Ø Bardzo dużo czyta, nie unika trudnej literatury i może wykazywać szczególne zainteresowania biografiami.

DZIECKO  UZDOLNIONE  MATEMATYCZNIE

 • Ø Żywe zainteresowanie matematyką już od dzieciństwa /książki i artykuły na temat matematyki, historii jej rozwoju i sławnych matematyków/.
 • Ø Uwielbia rozwiązywać zadania rachunkowe, zagadki, rebusy, układać puzzle, jest mistrzem w swojej grupie wiekowej w grze w szachy.
 • Ø Szybko operuje liczbami i oblicza skrótami.
 • Ø Ma doskonałą pamięć do liczb, wzorów matematycznych, interesuje się komputerami.
 • Ø Żąda dowodów i nie ufa ani własnej, ani cudzej intuicji.
 • Ø Rysuje w sposób bardziej schematyczny niż artystyczny.

DZIECKO  UZDOLNIONE  SPORTOWO

 • Ø Jeden z najbardziej sprawnych uczniów w klasie, w grupie rówieśniczej.
 • Ø Doskonała koordynacja ruchowa.
 • Ø Wysoki poziom wydolności sercowo-naczyniowej.
 • Ø Łatwa adaptacja do wszystkich rodzajów sportu i zajęć rekreacyjnych.
 • Ø Wytrwały w ćwiczeniach, treningach.
 • Ø Doskonałe rozeznanie taktyczne w wybranych grach i dyscyplinach.
 • Ø Chętnie czyta i ogląda wiadomości sportowe.

DZIECKO  UZDOLNIONE  NAUKOWO

 • Ø W stosunku do rówieśników bardziej oczytane w tematyce naukowej.
 • Ø Błyskawicznie chłonie informacje.
 • Ø Z przyjemnością przeprowadza badania naukowe, wciąga się w nie bez reszty oraz wytrwale dąży do zakończenia rozpoczętego zadania.
 • Ø Dąży do perfekcji.
 • Ø Aby rozwiązać jakiś problem ucieka się do metod dziwacznych, niezwykłych, ryzykownych.
 • Ø Potrafi teoretyzować na temat obserwowanych wydarzeń.

DZIECKO  UZDOLNIONE  TWÓRCZO

 • Ø Jest dociekliwe, żądne ryzyka i przygód.
 • Ø Potrafi wykorzystać najzwyklejsze przedmioty w celu uatrakcyjnienia jakiejś zabawy.
 • Ø Ma mnóstwo niezwykłych pomysłów i rozwiązań wielu spraw, w których stosuje niekonwencjonalne środki wyrazu i metody.
 • Ø Projektuje różne zabawki i urządzenia, potrafi wyjaśnić zasady ich działania.
 • Ø Jest nonkonformistą, indywidualistą i lubi swoją odmienność, a przejawia się ona np. w sposobie ubierania, zachowania, w jego dziełach / oryginalne opowiadania, piosenki, prace plastyczne/.
 • Ø W sposób niekonwencjonalny rozwiązuje problemy i zadania.

DZIECKO  UZDOLNIONE  ORGANIZATORSKO

 • Ø Lubi pełnić różne odpowiedzialne funkcje w szkole, w organizacji.
 • Ø Podejmuje inicjatywę i wykazuje samodzielność w działaniu.
 • Ø Broni swoich praw i praw innych.
 • Ø Jest stanowcze i konkretne w przekazywaniu swoich sądów i opinii, przy tym pewne siebie i przekonywujące.
 • Ø Potrafi oceniać zdolności innych, manipulować ludźmi.

DZIECKO  UZDOLNIONE  PRZYWÓDCZO

 • Ø Jest odpowiedzialne, dotrzymuje obietnic, potrafi zaszczepić entuzjazmem do pomysłu.
 • Ø Ma silne poczucie lojalności grupowej i indywidualnej oraz sprawiedliwości społecznej.
 • Ø Jest towarzyskie i ma tendencje do unikania sporów.
 • Ø Zależy mu na uznaniu.

DZIECKO  UZDOLNIONE  PLASTYCZNIE

 • Ø Przejawia oryginalność w doborze tematów, technik, kompozycji, materiałów oraz chęć do eksperymentowania na zajęciach plastycznych.
 • Ø Sztukę traktuje jako sposób wyrażania swoich przeżyć i uczuć.
 • Ø Lubi odwiedzać galerie, potrafi konstruktywnie ocenić czy skrytykować dzieło.
 • Ø Jest wrażliwe na piękno, ma rozwinięte poczucie estetyki.
 • Ø Zauważa szczegóły i barwy, na które inni nie zwracają uwagi.

DZIECKO  UZDOLNIONE  MUZYCZNIE

 • Ø Rozróżnia wysokość dźwięków „samo z siebie" i nie musi się tego uczyć.
 • Ø Ma doskonały słuch muzyczny i wyczucie rytmu, jest wrażliwe na jakość dźwięku..
 • Ø Potrafi bezbłędnie powtórzyć raz usłyszaną melodię, naturalnie trafia w tonację i utrzymuje się w niej.
 • Ø Z entuzjazmem i szybko opanowuje grę na jednym lub kilku instrumentach.
 • Ø Lubi czytać o muzyce, kompozytorach oraz chodzić na koncerty, przedstawienia muzyczne.

DZIECKO  UZDOLNIONE  TECHNICZNIE

 • Ø Od dzieciństwa interesuje się funkcjonowaniem różnych urządzeń mechanicznych.
 • Ø Jego hobby to konstruowanie.
 • Ø Posiada ponadprzeciętne zdolności matematyczne, szczególnie w zakresie matematyki stosowanej i geometrii.
 • Ø W pracach remontowo-budowlanych jest tak zwaną „złotą rączką".

DZIECKO  UZDOLNIONE  AKTORSKO

 • Ø Od dziecka przejawia satysfakcję z przedstawień aktorskich, odgrywania różnych ról oraz zabaw mimicznych.
 • Ø Z ekspresją operuje głosem, ma naturalne umiejętności pantomimiczne.
 • Ø Pisze oryginalne scenariusze i lubi dyrygować innymi „aktorami".
 • Ø Autentycznie interesuje się wszystkimi aspektami teatru, filmu, radia czy telewizji.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl